Höstresan lördag 25 augusti

Årets resmål är Askersund och Stjernsunds slott. Vi återkommer med ett utförligare program men reservera gärna dagen för detta. OBS att datum ändrats jfr det tidigare preliminära.

 

Södra Råda Akademin arrangerar Föreläsningar i S. Råda bygdegård

 

onsdag 4/7 kl 19-21 föreläser Daniel Eriksson i Södra Råda Bygdegård. Inträde 100 kr
Daniel Eriksson har medverkat i Södra Råda rekonstruktionen sedan 2008. Han driver byggnadsvårdsföretaget Karlskoga Bygg och Hantverk. Daniel har inventerat över 160 kyrkvindar i främst Närke, Värmland, Skara, Västmanland, Dalarna och Västergötland. På jakt efter medeltida konstruktioner har Daniel gjort flera viktiga upptäckter. Daniel tar oss med i en bildkavalkad över upptäckten av flera byggnadsdelar från Rudskoga medeltida timmerkyrka och flera andra fascinerande medeltida konstruktioner.
Som vanligt serverar bygdegårdsföreningen kaffe med smörgås efter föreläsningen.

 

Onsdag 11/7 kl 19-21 Robin Gullbrandsson, antikvarie vid Västergötlands museum. Inträde 100kr
”Vad kyrkvindarna berättar” Robin Gullbrandsson är kyrkoantikvarie på Västergötlands museum och har fördjupat sig i medeltida taklag. Han har utfört  inventeringar i Småland, Västergötland, Bohuslän och Halland. Robin tar oss med till medeltiden och visar ett axplock av bilder från framförallt Skarastiftets intressanta vindar.
Som vanligt finns fika att köpa.

onsdag 18/7 kl 19-21 Föreläsning Karl-Magnus Melin timmerman och arkeolog. Konstruktiv geometri och taklag.
Inträde 100 kr
Kalle Melin har medverkat i Södra Råda rekonstruktionen sen 2007 och är ansvarig för rekonstruktionen av taklaget. Kalle är även  projektledare för stiftsprojektet Historisk timmermanskonst i Lunds stift och har hittills inventerat ett 100 tal kyrkor i Skåne och Blekinge. Men för Södra Råda projektet har kyrkor i övriga sverige, och i Europa besökts. Kalle är även doktorand på Göteborgs universitet där Södra Råda utgör en viktig del i avhandlingsarbetet. Kalle kommer att berätta om hur man vid gestaltningen av kyrkan på 1300-talet använt sig av konstruktiv geometri, En teknik som fungerade bra långt innan man lärt sig räkna statistik på modernt vis.

Kaffeservering efteråt.
Onsdag 25/7 kl 19-21 Föreläsning Gunnar Almevik, Professor Kulturvård.
Inträde 100kr
Gunnar Almevik  är akademiforskare för Kungliga Vitterhetsakademin och verksam vid institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet.
Han kommer att föreläsa om digitala rekonstruktioner av Södra Råda gamla kyrka.

Södra Råda gamla kyrka rekonstrueras så som den kan ha sett ut i början av 1300-talet, som nybyggd timmerkyrka, men utan klockstapel, inredning eller vägg- och takmålningar. Genom byggnadshistorisk forskning och nya digitala tekniker är det möjligt att ”återbesöka” Södra Råda i olika tider och skepnader. I det här föredraget presenteras en digital modell som erbjuder en virtuell vandring i kyrkan, under olika tidsepoker, med realistiska intryck av platsen, rummet och målningarna. Föredraget redogör för byggnadshistoriska tolkningar men också teknikerna bakom den digitala modellen och framtida möjligheter att använda den digitala modellen för att förklara och komplettera den fysiska kyrkorekonstruktionen.
Fika finns att köpa efter föreläsningen.

Annonser

Resumé från styrelsemöte 20/6 2018 i Föreningen för Byggnadskultur.

 

Vi tittade på ett planärende som kommit upp igen. Kommunen har gjort en felaktig placering av Båtsmansgatan och får då göra om detaljplanen så att den stämmer med verkligheten.
Vår ansökan om pengar till en utställning under kulturkalaset avslogs.
Höstresan planeras till lördag 25/8 och kommer att gå till Askersund och Stjernsunds slott.
Vi undersöker rykten om rivning av gamla elverket. Ombyggnaden av Södermalmsskolans paviljonger stämmer dåligt med det skydd som de har i detaljplanen. Vi hör vad länsstyrelsen säger.
Inga vibrationsmätningar görs på gamla Jakobsbergsskolan. Det gör man däremot på privata fastigheter i närheten. Vill man ha skäl att riva?

Resumé från styrelsemöte 2018-05-16

 

Inför Kulturkalaset planerar vi föredrag/utställning om Karl XII som för 300 år sedan vistades i Kristinehamn.
Under hösten (november?) vill vi arrangera en byggnadsvårdskväll. Ämnesförslag: Lås och beslag och/eller fördjupad kunskap om någon traditionell färgtyp.
En grupp ur styrelsen har träffat kulturchefen Maria Lobell och presenterat vår verksamhet.
Höstresan: preliminärt 2/9 till Askersund och Stjernunds slott.
Förslag om att ha en studiecirkel i höst om föreningens historia via att gå igenom gamla handlingar.
Sällskapet för Naturskydd har bett om hjälp för att få till stånd en förbättrad skötsel av Gustafsviks kyrkogård.
Vi behöver ett nytt informationsblad om föreningens verksamhet.
Nästa styrelsemöte 20/6

Resumé från styrelsemöte i april 2018

 

Styrelsen konstituerades med Bo Karlsson som ordförande, Birgitta Andersson som kassör och Per Bolander som sekreterare. Inga planärenden hade inkommit. Byggnadsvårdsdiplomen till Skärgårdskapellet och Ryssebo delades ut i samband med årsmötet. Då fick vi också se en film om kapellets flyttning och återuppbyggnad.

Byggnadsvårdskvällen om traditionella färger 21/3 drog stor publik. Tom Granath höll ett mycket uppskattat föredrag och Fredrik Löthgren visade fönsterhantverk.

Vi diskuterade ev. arkivering av föreningens handlingar i Föreningsarkivet på Arkivcentrum i Karlstad. Det skulle uppskattningsvis innebära en kostnad på ca 1000 kr/år.

Kommande verksamhet: förslag om utbildningskväll om lås och beslag. Förslag om att göra höstresan till Askersund. Stadsguiden ”Gå och se Kristinehamn” behöver uppdateras. Det skulle kunna göras i form av en studiecirkel. Den ”gröna informationsfoldern” behöver också uppdateras. Vi skulle gärna vilja presentera vår verksamhet för turistchefen, kulturchefen och museiintendenten.

Utomhusmålning med traditionell färg

 

 

Föreningen för Byggnadskultur ordnade 21/3 en informationskväll om framför allt utomhusmålning. Tom Granath, lärare i kulturmåleri, berättade om olika färgtyper.

Grunden i färger är att det finns ett pigment och ett bindemedel. Det kan också finnas tillsatser av mindre mängder av t ex torkmedel och konserveringsmedel.

Linoljefärg innehåller i regel kokt linolja och ett jordpigment, dvs naturligt förekommande pigment. Det innebär att färgen är mycket miljövänlig.

Lin finns idag i olika typer. I Sverige spånadslin till textilier och oljelin. Ur oljelinets frön kan man pressa ut olja. Det maximala oljeinnehållet är 42%. Vid kallpressning kan man få ut ca 20% och vid varmpressning 30%. Det går också att med lösningsmedel extrahera 40%, dvs nästan allt. Vid både varmpressning och extraktion får man med en del andra ämnen utöver oljan vilket försämrar kvaliteten.

Den kvalitetsmässigt bästa oljan är den kallpressade, som rekommenderas till färgtillverkning. I billiga linoljefärger är det oftast varmpressad eller extraherad olja.

Linoljan kan sedan användas antingen rå eller kokt. Den råa har oftast en lång torktid medan den kokta torkar (=oxideras) snabbare. I den kokta bildas polymerer så att molekylerna blir lite större. Jämfört med trävirkets porer, som är avsevärt mycket större, spelar det ingen roll för inträngningsförmågan.  I moderna färger, som t ex akrylatbaserade, är molekylerna jättestora och tränger inte in i trät utan bildar en film på ytan. Den släpper in vatten men det kommer inte ut igen. Jämfört med moderna färger är linoljefärg billig fr a genom att den räcker till betydligt större yta.

 

Slamfärg är en annan typ av traditionell färg. Rödfärg  är ett vanligt exempel på slamfärg. Den består av pigment, järnvitriol, rågmjöl, vatten, såpa och eventuellt 7-8 % linolja. Det kopparhaltiga pigmentet och järnvitriol har en viss träskyddande effekt. Den stora fördelen med rödfärg är att när den blir fuktig, sväller rågmjölet och bildar en skyddande yta mot ytterligare fukt och när den sedan torkar kan fukten avdunsta och ev fukt i trät komma ut. Färgen andas. Beroende på hur mycket man värmer pigmentet kan man få olika färger som gult, rött och svart. Även rödfärgen är billig och väl beprövad under ca 300 år. Förbehandling i form av borstning av ytan är enkel.

 

Limfärg består av krita, lim (animaliskt eller cellulosa)  och vatten. Det är mycket billiga ingredienser. Färgen används inomhus på tak och väggar. Den är känslig för fukt och fett ungefär som en papperstapet. Ytan blir behagligt matt och färgen är lätt att stryka med bred pensel.

På en fråga om att använda paraffinolja på t ex skärbrädor eller hyllor inomhus rekommenderade Tom att man i stället tar linolja och om det efter en vecka fortfarande luktar lite så kan man tvätta av med varm mjölk. Kaseinet i mjölken binder ev luktrester. Paraffinoljan är ju en fraktion av mineralolja och det känns inte lika tilltalande att ha tillsammans med mat.

Det är viktigt att använda bra penslar vid målning med traditionella färger. I de penslarna används svinborst. De håller kvar mer färg än penslar med syntetisk borst. När man målar med linoljefärg är det ytterligare en fördel att man slipper använda lösningsmedel för att tvätta penslarna. Man tar i stället såpa, fast eller flytande, och tvättar i ett par omgångar. När det blir skumbildning har man fått bort det mesta av färgen. Torka gärna penseln hängande.

Efter en kaffepaus fortsatte Tom ytterligare en stund och sedan kunde man fråga och också diskutera fönsterrenovering- och målning tillsammans med Fredrik Löthgren.

Wermlands Byggnadsvårdsmagasin visade olika linoljor, linoljesåpa, balsamterpentin, linoljefärg, fönsterskrapor och infrarödvärmare för färgborttagning.

Årsmöte i Föreningen för Byggnadskultur

Föreningen för Byggnadskultur i Kristinehamn

har haft årsmöte där styrelsen till stora delar valdes om.  Ordförande för  det kommande året blev Bo Karlsson och de sex övriga ledamöterna är Birgitta Andersson, Per Bolander, Conny Rådesson,  Henrik Sjöberg, Terese Eklund och Magnus Karlsson. Jan-Erik Häggroth, Kerstin Stenberg och Anita Lillemägi valdes som suppleanter. Revisorerna Olof Andersson och Johan Larsson omvaldes.

Kerstin Stenberg informerade om tidskriften Värmlandskultur som i sitt första nummer för året har Kristinehamn som tema. Den finns att köpa på biblioteket, Kristinehamns Historiska och på Kristinehamns konstmuseum.

Bertil Hellberg berättade om sina fåfänga försök att intressera kommunens tjänstemän och politiker för att ordna en ställplats för husbilar vid Kvarndammen.

Under det kommande verksamhetsåret planeras närmast en utbildningskväll om utomhusmålning. Det kanske viktigaste arbetet kommer fortsatt att vara att granska kommunens planering i form av detaljplaner. Utställningar, föredrag och en studieresa kommer förhoppningsvis att kunna genomföras.

Byggnadsvårdsdiplom delades ut till Föreningen Skärgårdskapellet för ”omsorgsfullt bevarande av äldre kapell, som dessutom givits en ändamålsenlig funktion.”

Det andra diplomet delades ut till Håkan och Ingbritt Dahlström med fastigheten Ryssebo för ”omsorgsfullt bevarande av ursprungliga skärgårdsbyggnader i en föränderlig värld.”

Efter årsmötet berättade Stig Axelsson och Björn Larsson om tillkomsten av Skärgårdskapellet och visade en film med sekvenser från tiden 2004  till 2009. Filmen kan ses på http://www.youtube.com/watch?v=suNdBQmLOKI

På bilden till vänster tar Hanni Nordling, Björn Larsson och Stig Axelsson emot diplom från ordföranden Bo Karlsson.

På den högra bilden har Håkan och Ingbritt Dahlström fått diplomet för sin fastighet Ryssebo

Byggnadsvårdskväll – utomhusmålning

Tid: Onsdag 21/3 kl 18

Plats: Järsbergs såg, Kristinehamn

Ansvarig: Tom Granath, lärare i kulturmåleri vid Dacapo utbildningscentrum i Mariestad. Vi får dels lyssna till Tom och dels se hur det går till i praktiken

Medverkar gör också: Fredrik Löthgren, Karlskoga Fönsterhantverk

Ämnen:      Linoljefärg,  Slamfärg och  Fönstermålning

Fri entré

Servering av Kaffe/dricka och smörgås

Alla är välkomna!

Styrelsen för Föreningen för Byggnadskultur i Kristinehamn