Referat från styrelsemöte 2018-11-07

Ett nytt planärende har kommit. Det handlar om att förbättra cykelvägar inom Broängens handelsområde. Bo och Jan-Erik tittar på det.

Kalle Alexandersson vill gärna diskutera formerna för att utarbeta ett nytt/aktualisera kulturresursprogram. Vi planerar ett föreningsmöte till måndag 11 februari 2019.

Kulturkalasets utställning och föredrag upplever vi som lyckade.

Studiecirkeln med arbete på att förnya ”Gå och se Kristinehamn” fortgår. Vi ses på tisdagar 9.30-11.45 Alla medlemmar som har möjlighet och intresse är välkomna.

Förslag till fortsatta aktiviteter. Sedan tidigare finns förslag om att prata om ”Lås och beslag”, ”Linoljefärg” och ”Stadsflytten i Kiruna”. Vi välkomnar fler förslag!

Nästa styrelsemöte planeras till 10 januari 2019.

Annonser

Mannen som förverkligade Karl XII´s slottsdröm

Nicodemus Tessin d y var hovarkitekt och stadsarkitekt i Stockholm. Under Karl XII´s tid som fånge i det Osmanska riket kunde han presentera ritningar på Stockholms slott och i mars 1718 kunder han få det slutliga godkännandet av projektet. Då möttes han och kungen i Kristinehamn under några dagar.

Konsthistorikern Lars Sjöberg berättar om Nicodemus Tessin d y

Tid o plats: Måndag 8/10 kl 19 i bibliotekets hörsal, Kristinehamn

Tessin dy

Utställningen invigd

Då är utställningen om Karl XII’s och Nicodemus Tessin d y ’s möte i Kristinehamn för 300 år sedan, invigd.
Det var förre riksmarskalken
Ingemar Eliasson som med en fin historisk exposé förklarade den invigd.
Efter det berättade konsthistorikern Lars Sjöberg om bakgrunden till utställningen och de utställda föremålen.

Öppet t o m 21/10  Vardagar kl 14-18, lördag-söndag kl 11-15Eliasson inviger

 

”Den lyckligaste dagen i mitt liv”

UtställninTessin-Karl XIISå sa Nicodemus Tessin d.y. Om mötet med Karl XII i Kristinehamn för 300 år sedan.
Under tiden 6/10 – 21/10 visar föreningen för Byggnadskultur en utställning i Nordenfeldtska husets källarvalv med ting från karolingisk tid.
Öppet vardagar 14-18, helger 11-15
Invigning av Ingemar Eliasson lördag 6/10 kl 12.

Studiecirkel

Vi har startat en studiecirkel där det första projektet är att uppdatera häftet ”Gå och se Kristinehamn”. Nästa möte tisdag 18/9 kl 09.30 – 11.45  hemma hos Kerstin Stenberg.

Höstresan till Askersund

Föreningen för byggnadskultur i Kristinehamn  gjorde i slutet av Augusti en studieresa till Askersund. Det är en stad som på flera sätt liknar Kristinehamn. Den fick stadsprivilegier ett år efter oss, 1643, och firar i år sitt 375-års jubileum. År 1776 brann nästan hela staden ner men några hus kunde räddas. Efter branden bygges ganska snart en ny stad upp med både sten- och trähus . Många av dem är fortfarande kvar och ger en idyllisk prägel åt stadsmiljön. I själva tätorten finns flera kyrkor och vid infarten till stan ligger på en liten höjd Askersunds landskyrka som byggdes 1664-70. Den är ett bra exempel på stormaktstidens storslagna byggande. Bygget bekostades till stor del av familjen Oxenstierna-Soop på Stjernsunds slott. Därifrån levererades också teglet. Kyrkan är byggd i renässansstil och har ett tak huvudsakligen av spån. Tyvärr var kyrkan stängd för turister för säsongen. Vi fortsatte in mot centrum och vandrade runt på de smala gatorna. Ett stort nybygge som imponerade var Sjöängen, ett kunskaps- och kulturcentrum, som inrymmer skola, utställningslokaler, bibliotek och en samlingslokal med plats för 500 besökare. Där kan man njuta av konserter, bio, teater och föreläsningar.

Eftermiddagen ägnade vi åt Stjernsunds slott. Det byggdes 1798 – 1808 i nyantik stil av Olof Burenstam och han lät anlägga en engelsk park runt slottet och den är fortfarande kvar. Senare ägare var Karl XIV Johan och Oscar I, som lät byggnaderna förfalla. Sångarprinsen, prins Gustaf, renoverade slottet grundligt och det  kom senare (1860) i familjen Cassels ägo. Knut Cassel var mycket intresserad av lantbruket och drivande i avelsarbetet för att få fram nötkreatursrasen SRB, Svensk Rödbrokig Boskap, som alltså har sitt ursprung på Stjernsund. Augusta Cassel avled 1951 och testamenterade slottet till  Vitterhetsakademien som nu förvaltar det. Hennes önskan var att det skulle stå kvar orört som ett kulturminne. Mycket av inredningen är kvar sedan prins Gustafs tid d v s 1850-talet och ger en god bild av ett högrestånds boende på den tiden. Husets läge på en kulle vid vattnet är välvalt och utsikten både in mot Askersund och mot Hammarsundet fantastisk.

Vi återvände mot Kristinehamn där vi fortfarande har en del kvar av småstadsprägel även om rivningsraseriet på 1960- och 70-talen var nästan lika förödande som en stadsbrand.

Höstresa till Askersund och Stjernsunds slott

Inbjudan till höstresa lördagen 25 augusti 2018

I år går föreningens höstresa till Askersund och Stjernsunds slott

Vi startar från Resecentrum (stationen)  kl 8.30 och efter förmiddagskaffe vid bussen blir vi mellan 10.30 och 12 guidade i Askersund.  12.30 – 14 äter vi lunch och kan göra egen promenad i omgivningen. Efter det tar vi bussen till Stjernsunds slott och får guidning mellan 14.00 och 15.00. Vi räknar med att vara tillbaka i Kristinehamn ca kl 17.30. Alla tider är ungefärliga.

Askersund har anor sedan medeltiden men fick stadsrättigheter 1643 av drottning Kristinas förmyndarregering. I stadsvapnet avbildas en smed med lyft slägga. Den 6 juni 1776 brann i stort sett hela staden ned med undantag av 8-9 av de allra sämsta husen. Idag kan man se några av Askersunds gamla hus från stadskärnan bevarade i Askersunds Hembygdsgård.

Stjernsunds slott  ligger på en udde i Vätterns norra skärgård, fyra kilometer söder om Askersund. Godsets historia går tillbaka till 1630-talet då Johan Oxenstierna, genom att köpa upp jord och avhysa den äldre bebyggelsen, bildade ett gods. Oxenstierna lät bygga det första slottet och gav det namnet Stjernsund. Slottet består nu av en huvudbyggnad i två våningar och en suterrängvåning samt fyra friliggande envånings flyglar. Dessa kallas kavaljers-, landshövdinge-, biljard- och prinsflygeln. Slottets strama, klassicistiska och ljusputsade fasader har en jonisk kolonnportik på entrésidan som enda arkitektoniska prydnad. Den branta sluttningen mellan borggården och sjön är ordnad i fyra terrasser med stentrappor i mittaxeln. Kring slottet lät brukspatron Olof Burenstam anlägga en ny park ”i engelsk stil”.

Resan kostar 450 kr (inkluderande bussresa, kaffe, lunch och guidningar) och betalas kontant vid bussen.Vi är tacksamma för jämna pengar.

Anmälan, som är bindade, görs till Birgitta Andersson  på telefon 070 5256017 eller epost fordbirgitta@gmail.com  eller till Kerstin Stenberg på telefon 070 2661443.

Anmälan senast 15/8

Ange lunchönskemål vid anmälan. Det serveras 1. Pannbiff med potatis och lingon. 2. Flundra med potatis och remouladsås. 3. Det går att få vegetariskt alternativ.

Välkomna önskar styrelsen